Jak nakłonić Reporting services aby dla Bing Maps korzystały z serwera proxy

Jeżeli korzystacie z kontrolki mapowej w Reporting services i chcecie prezentować dane geograficzne z wykorzystanie Bing Maps, a w Waszej sieci wykorzystywany jest serwer proxy, to wysłaniu raportów na serwer, zamiast oczekiwanej mapy zobaczycie lakoniczny komunikat

Unable to connect to remote server

Continue reading