Moja aplikacja na Facebooku przestała działać …. (PHP-SDK i metoda getSession)

Jakież było moje zdziwienie kiedy odkryłem, iż zintegrowane z Facebookiem logowanie na stronie http://nadnie.pl nagle przestało działać. Winowajcą zamieszania okazało się być zupełnie nowe PHP-SDK jakie wypuścił Facebook, a konkretnie metoda getSession(), która zupełnie zniknęła. Po ściągnięciu jego najnowszej  (v.3.1.1) wersji (składającej się teraz z 2 plików), wszystko stało się jasne. Obecnie już sama inicjalizacja obiektu Facebook tworzy automatycznie nową sesję:

$facebook = new Facebook(array(
'appId'  => '123444666777788899',
'secret' => '73eab78442aeeb78324bababe34',
));

W celu uzyskania ID użytkownika należy wywołać nową metodę getUser():

if( $fbUser = $facebook->getUser() ){
try{
$fbProfile = $facebook->api('/me');
}catch (FacebookApiException $e) {
$fbuser      = null;
$fbProfile = null;
....
}

Jeżeli zwrócone ID jest równe zero, będzie to oznaczać, że użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>