Jak nakłonić Reporting services aby dla Bing Maps korzystały z serwera proxy

Jeżeli korzystacie z kontrolki mapowej w Reporting services i chcecie prezentować dane geograficzne z wykorzystanie Bing Maps, a w Waszej sieci wykorzystywany jest serwer proxy, to wysłaniu raportów na serwer, zamiast oczekiwanej mapy zobaczycie lakoniczny komunikat

Unable to connect to remote server

aby rozwiązać ten problem należy zmodyfikować plik web.config znajdujący się w katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer, poprzez dodanie pod sam koniec wpisu:


       <defaultProxy enabled="true">
 
            <proxy bypassonlocal="True" proxyaddress=http://ADRES_IP:PORT />
 
      </defaultProxy>

po tym zabiegu plik web.config powinien prezentować się mniej więcej tak:

a  kontrolka mapowa zacznie zachowywać się zgodnie z naszymi oczekiwaniami

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>